RĘCZNIE WYRABIANE

Zasady bezpiecznego i ekonomicznego korzystania ze świec

Pierwsze palenie świecy powinno trwać od 3-4 godzin w celu nadania „pamięci” wypalającemu się woskowi. Wosk powinien stopić się aż do ścianek naczynia. W ten sposób zapobiegniemy tunelowaniu świecy (nieprawidłowemu wypalaniu, które pozostawia kilku lub kilkunastomilimetrową warstwę wosku na ściankach naczynia). Prowadzi to do szybszego wypalenia się świecy i straty wosku. Charakterystyczne dla pierwszego zapalenia świecy może być również zaburzone oddawanie zapachu. Zapach może się różnić od oczekiwań. Jest to spowodowane tym, że knot nie jest jeszcze w pełni nasycony mieszaniną zapachu i wosku w odpowiednich proporcjach. Każde kolejne palenie nie powinno być krótsze niż 2h i dłuższe niż około 4h.

Knot należy przycinać każdorazowo przed zapaleniem świecy do długości około 5mm. Zbyt długi knot może powodować niecałkowite spalanie (osadzanie się sadzy) i zbyt długi płomień. Wówczas możemy stworzyć zagrożenie pożarowe. Świeca będzie się również szybciej wypalała.

Świecę należy gasić niepalnym metalowym narzędziem (szczypce, pęseta, mały śrubokręt lub specjalne nożyczki do przycinania knotów). Palący się knot zamoczyć w roztopionym wosku. Spowoduje to zgaszenie płomienia. Następnie przywrócić knot do pionu.

Nigdy nie pozostawiaj zapalonej świecy bez nadzoru.

Nigdy nie pozostawiaj zapalonej świecy w zasięgu dzieci i zwierząt.

Zachowuj odstęp 10 cm między palącymi się świecami.

Nigdy nie pal świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Zawsze używaj podstawki na świece z niepalnego materiału jak metal, ceramika, szkło.

Nie dmuchaj na płomień świecy. Nie zdmuchuj świecy.

Stopiony wosk w świecy powinien być wolny od kawałków zapałek i innych materiałów, które mogą się zapalić.

Nie stawiaj świec w przeciągach.

Nie przenoś zapalonej świecy.

Nie pal, ani nie przechowuj świec blisko źródeł ciepła.

Nie używaj płynów do gaszenia świec.