Wosk rzepakowy a inne woski:

Informacje na temat różnych typów wosków używanych obecnie w świecach zdobywałam przez wiele tygodni. Poniżej pragnę Państwu przedstawić najważniejsze podobieństwa i różnice, które brałam pod uwagę i doprowadziły mnie do wyboru wosku rzepakowego:

- Wosk rzepakowy topi się w niższej temperaturze niż parafina lub wosk sojowy. Dzięki temu dla tej samej objętości uzyskamy dłuższy czas palenia świecy.

- Woski roślinne (np. sojowy, rzepakowy, palmowy) nie wydzielają takiej ilości szkodliwych związków ropopochodnych (np. benzen) i innych rakotwórczych wielopierścieniowych związków aromatycznych jak parafina.

- Rzepak do produkcji wosku jest wolny od GMO. Jest uprawiany na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, gdzie GMO jest zakazane. Do produkcji wosku sojowego używa się materiału roślinnego z części świata gdzie GMO jest dozwolone i uprawiane na szeroką skalę.

- Uprawy soi oraz palmy olejowej są związane z wycinką lasów deszczowych. Lasy karczuje się pod ich plantacje niszcząc drogocenne ekosystemy w Ameryce Południowej i Azji. Ponadto na ich obszarach następuje degradacja gleb z powodu intensywnej uprawy przemysłowej (wysokie zużycie nawozów azotowych). Uprawa rzepaku natomiast jest prowadzona w sposób tradycyjny i odbywa się bez niszczenia ekosystemów. Jest korzystna dla pszczół oraz innych owadów zapylających.

- Woski roślinne w przeciwieństwie do parafiny powstają ze źródeł odnawialnych oraz są biodegradowalne.

- Emisja dwutlenku węgla podczas procesu produkcji jest najniższa dla wosku rzepakowego. 

- Najlepszym nośnikiem zapachów jest parafina. Dzisiejsza technologia pozwoliła jednak woskom roślinnym osiągnąć właściwości bardzo zbliżone.

- Woski roślinne są zdecydowanie droższe od parafiny.